לובלין

לובלין

בשעות אחה”צ המאוחרות, מסיימים את הביקור בקז’ימיז’ דולני ונוסעים לכיוון לובלין.מטפטף בלי הפסקה, אוירה סגרירית.שמתי לב שבשעת נהיגה ברחבי פולין

עוד...